Tolpakan ™ healing

Tolpakan ™ healing är en fantastisk energihealing metod inriktad mot energimässiga, själsliga och andliga aspekter såväl som emotionella.

Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan arbeta med genom Tolpakan healing! Med Tolpakan ™ healing kan vi till exempel medvetandegöra och frigöra obalanser och energier från:

tidigare liv

olika miljöer (hus, platser, saker etc.)

relationer (andra människor, dig själv, platser, saker, idéer etc)

universum och andra planeters påverkan

ohälsosamma ”länkar” som kan göra att du tar in andras energier för mycket

olika offensiva energier och energitjuvar

vi kan även ta reda på:

vem du är i detta liv och vad dina ”själsliga uppdrag” är

hur i linje du är med dina själsliga uppdrag

om du har blockeringar från att manifestera specifika mål

om det är något du ska lära dig av din nuvarande situation dvs om det är en ”abundance challenge”

vilka dina superkrafter är och optimera dessa

Tolpakan ™ healing är en healingform utformat av Dr Karen Kan (du kan läsa mer om henne och hennes bakgrund på https://karenkan.com/about-dr-karen/). Jag har under ett par års tid gått Karens utbildningar och är en av deltagarna i hennes masterprogram vilket innebär att jag regelbundet fördjupar min kunskap. I och med att mänskligheten och omvärlden utvecklas och medvetandehöjs hela tiden så uppkommer också nya energier och obalanser som vi kan ”balansera rätt” eller frigöra. Jag kombinerar metoderna Emotion Code/Body Code och Tolpakan ™ healing i mina sessioner.

Tolpakan ™ healing är en enkel 3-stegsprocess som inkluderar bedömning, healing och ombedömning. På liknande sätt som i en session med Emotion Code/Body Code så frågar vi specifika frågor och får svar via muskeltestning. Healing görs genom djup intention och kreativitet samt att fokusera Tolpakan ™ healing energier. Tolpakan ™ healing stora syfte är att höja energierna.

Förutom att frigöra obalanser kan vi också med Tolpakan ™ healing även se om det finns positiva fördelaktiga frekvenser och energier som behöver tillföras. Det kan alltså handla om att både rensa bort låga energier och att tillföra högre energier till energikroppen.

För att förstå Tolpakan ™ healing behöver vi se oss själva som energivarelser och förstå att vi är en del av något större. Energi är det som håller allt samman. Alla världar, all materia, våra kroppar, våra tankar, känslor, planeter och universum består av energi och att vi påverkas av de energier som är runtom oss. Denna påverkan sträcker sig dock längre än vi anar, över andra dimensioner förbi vårt universum och andra universum. Det är ett stort komplext system men själva Tolpakan ™ healing är enkel. Ibland kan inte intellektet heller förstå allt utan vi behöver uppleva=) Så varmt välkommen att prova denna spännande metod! Du behöver inte förbereda dig på något sätt och du behöver inte heller förstå för att det ska fungera!