Emotion Code & Body Code

Vi bär alla på mer eller mindre negativa känslor från smärtsamma händelser vi varit med om. Dessa negativa känslor som vi håller fast vid kan liknas vid energibollar som kan påverka kroppen där de fastnar och yttra sig på olika sätt, både fysiskt och emotionellt. Exempel kan vara olika fysiska obehag, emotionella obalanser och mentala hinder och begränsningar.

Emotion Code arbetar genom att identifiera och frigöra dessa energibollar. När dessa energibollar eller negativa fasthållna känslorna frigörs från kroppen kan kroppens egna självläkningssystem arbeta mer effektivt.

Hjärtmur

Ganska ofta kan också ditt undermedvetna ha valt att skydda ditt hjärta genom att bygga upp ett skydd en sk hjärtmur. Detta sker när något händer i livet som skapar starka känslor till exempel stark sorg, ilska, förnedring m.m. Vid skapandets tidpunkt kan det vara livsviktigt men med tiden kan detta skydd kring hjärtat göra att du känner dig avstängd, har svårt att vet vad du vill, svårt att älska och bli älskad.
Genom Emotion Code kan hjärtmuren identifieras och frigöras.

Body Code

Body Code innefattar Emotion Code men är ett än mer brett system som har möjlighet att identifiera flera obalanser som kan vara underliggande orsak till emotionella och fysiska obalanser. Detta kan till exempel omfatta

  • fler emotionella obalanser inkl. Emotion Code
  • olika negativa mentala blockeringar
  • meridianer och chakran i obalans

Ofta går dessa att åtgärda energimässigt men ibland ger Body Code även förslag på hur du på andra sätt kan hjälpa att stötta. Body Code syftar till att balansera energikroppen och frigöra den från negativa energier för att underlätta kroppens egna självläkningssystem.

Emotion Code & Body Code på djur

Även djur kan behandlas med Emotion Code/Body Code. Det är faktiskt ingen skillnad. Behandlingen går till på samma sätt.