Body Code

Body code är ett fantastiskt och brett system med möjlighet att identifiera en mängd obalanser som kan vara underliggande orsak till emotionella och fysiska problem. Body Code innefattar Emotion Code men jobbar även med att identifiera och behandla bl.a:

  • näringsmässiga orsaker
  • emotionella obalanser
  • förgiftningar i kroppen, exempelvis kemiska förgiftningar
  • negativa band till andra människor som dränerar dig på din energi
  • mentala bilder och tankesätt som står i vägen för att uppnå mål i livet
  • meridianer och chakran i obalans som på sikt påverkar den fysiska kroppen
  • körtlar och organ i kroppen som är i obalans och påverka systemet negativt

Ofta går dessa att åtgärda energimässigt men ibland ger Body Code även förslag på hur du på andra sätt kan hjälpa kroppen att stötta utrensning eller läkning. Body Code syftar till att balansera energikroppen och frigöra den från negativa energier för att underlätta kroppens egna självläkningssystem.

En behandling är 45 min Emotion Code/Body Code + 15 min rensningsmeditation. Rensningsmeditationen sker helt på distans innan själva Emotion Code/Body Code behandlingen. Meditationen syftar till att frigöra det yttersta lagret hinder så vi kan komma djupare i behandlingen. Du kan under denna stund gärna vila eller slappna av lite extra om du har möjlighet men skulle du inte ha det så fungerar det också. Se under fliken priser.

Läs mer om The Emotion Code och The Body Code på www.healerslibrary.com